Aktualności

Choroby racic cz.2

RACICE CZĘŚĆ 2.

ZAPALENIE SKÓRY SZPARY MIĘDZYRACICOWEJ (Dermatitis interdigitalis)

            Jest to kolejna szeroko rozpowszechniona choroba krów utrzymywanych całorocznie w budynkach inwentarskich. Może dotykać ponad 50% bydła niezależnie od wieku. U zwierząt pastwiskowanych występuje zdecydowanie rzadziej, atakując głównie w sezonie zimowym, gdy zwierzęta wracają do obór. 

            Zapalenie skóry szpary międzyracicowej jest zakaźnym powierzchownym zapaleniem o podłożu bakteryjnym. Towarzyszy mu powstawanie typowych rowków w kształcie litery V w sąsiadującym rogu opuszkowym. Choroba ta atakuje zarówno kończyny przednie jak i tylne, przy czym zdecydowanie częściej dotyczy kończyn tylnych, co jest typowe przy większości chorób racic. Dermatitis interdigitalis należy wiązać z warunkami utrzymania.  Jeżeli w oborze jest duże zagęszczenie, do tego panuje wilgoć sprzyjająca rozmiękaniu skóry, to patogeny mają idealne warunki do rozwoju, przenoszenia się na powierzchni skóry i wertowania jej w głąb.

choroba racic 4               

Fot. pochodzą z magazynu top agrar extra Profesjonalna pielęgnacja racic. ISBN 83-917900-6-1

            Przyczyną choroby są bakterie Bacteroides nodosus i Fusobacterium necrophorum. Patogeny te bytują na skórze zwierząt i z niej przenoszą się na kolejne osobniki. Rozwój choroby przebiega etapowo. Początkowo degradacji ulega jedynie naskórek w szparze międzyracicowej, substancja rogowa zaczyna się rozpuszczać, co powoduje zapalenie surowicze bez tworzenia ropy. W miarę upływu czasu bakterie atakują komórki wytwarzające róg opuszkowy, co upośledza produkcję rogu. Powstają typowe dla tej choroby rowki w kształcie litery V, przez co dochodzi do oddzielenia się rogu opuszkowego i podeszwowego, a brzeg podeszwy zaczyna uciskać nieosłonięte piętki. Piętki zaczynają puchnąć, co zwiększa ich uciskanie przez opuszkowy brzeg podeszwowy. Podrażnianie piętek prowokuje wzmożenie produkcji rogu i rozrost racic. W początkowym stadium Dermatitis interdigitalis nie powoduje kulawizn, jednakże gdy dojdzie do obrzęku piętek i rozwarstwień, to dostrzec można wyraźne zaburzenia lokomocji i dużą bolesność. Przerost racic i w konsekwencji wadliwe rozłożenie obciążenia może powodować powstawanie wrzodów Rusterholza, jednak dotyczy to zaawansowanego stadium choroby.

W początkowym stadium zapalenie skóry szpary międzyracicowej nie zawsze jest łatwe w rozpoznaniu. Często można pomylić je z zapaleniem skóry palca. Diagnozę stawiamy na podstawie wyniku badania klinicznego, a w zaawansowanych stadiach choroby z dokładnych oględzin.

Leczenie Dermatitis interdigitalis opiera się o stosowanie miejscowej antybiotykoterapii, pamiętając wcześniej o dokładnym oczyszczeniu racicy. Można stosować antybiotyki w sprayu, które bardzo często nie mają karencji na mleko. Kąpiele z zastosowaniem antybiotyku nie są zalecane, zastosowanie antybiotyku ogólnie również nie przynosi efektów. W przypadku zaawansowanego stadium choroby konieczna jest również korekcja racic.  W stanach łagodniejszych często dochodzi do samowyleczenia po poprawie warunków bytowania zwierząt, dlatego też od zadbania o stan obór należy zacząć.

Aby zapobiec namnażaniu się patogenów i rozsiewaniu się choroby należy dbać o higienę pomieszczeń inwentarskich, nie zapominając przy tym o regularnych kąpielach i korekcji racic. Poprawa warunków zoohigienicznych zdecydowanie obniża ryzyko wystąpienia wszelkich schorzeń racic naszych krów, co jak zawsze przekłada się na ich produkcję mleczną.

WRZÓD PODESZWY

zwany również WRZODEM RUSTERHOLZA (Pododermatitis circumscripta)

Wrzód podeszwy, zwany również wrzodem Rusterholza, tworzy się w okolicy przyczepu mięśnia ścięgna zginacza głębokiego do kości racicowej, w miejscu przejścia rogu podeszwowego w opuszkowy. Jest wynikiem nieprawidłowego rozkładu obciążenia i naprężeń w racicy, czemu towarzyszą również zaburzenia produkcji rogu. Zwykle schorzenie to atakuje zewnętrzne racice obu tylnych kończyn, sporadycznie wewnętrzne racice przednich kończyn.

Powodem powstawania wrzodu jest uszkodzenie tworzywa racicowego na skutek delokalizacji rozkładu obciążeń. W następstwie kość racicowa zaczyna uciskać tworzywo w obrębie przyczepu ścięgna mięśnia zginacza głębokiego palca, dochodzi do wynaczynień i charakterystycznych brązowo-czerwonych przebarwieniami na rogu podeszwy. Produkcja rogu racicowego zostaje zaburzona, a nawet całkowicie wstrzymana, co skutkuje odsłonięciem tworzywa racicowego, narażeniem go na zranienia i infekcje. Jeżeli dojdzie do zranienia tworzywa, to bakterie mają prostą drogę do zaatakowania głębszych części racicy, stawów, więzadeł, czy ścięgien, wywołując poważne stany zapalne.

Co powoduje zmianę rozkładu obciążeń w racicy? Może to być następstwo chorób takich jak: ochwat, czy opisane wcześniej zapalenie skóry szpary międzyracicowej. Wywołuje je również długotrwałe stanie na twardym podłożu, przerost rogu lub osłabienie tworzywa racicowego.

W początkowym stadium choroby krowa zaczyna szerzej stawiać nogi i rozstawiać palce. Przenosi ciężar ciała na wewnętrzne racice, odciążając tym samym zewnętrzne, zaatakowane wrzodem. Jeżeli zmiany obejmują dwie kończyny, zwierzę zaczyna chodzić powłóczystym krokiem, z czasem również kuleje. Wrzody podeszwy możemy podzielić na powierzchowne i głębokie. W pierwszej wersji tworzywo racicowe pozostaje niemal nienaruszone, znaleźć można jedynie niewielkie krwawe przebarwienia. Przy poważniejszych uszkodzeniach rogu racicowego powstaje ubytek, mogący odsłonić tworzywo racicowe. Czasami może dojść również do powstania wybrzuszonego nad powierzchnię racicy guzowatego tworu. Głębokim wrzodom towarzyszy uszkodzenie rogu racicowego, przerwania ciągłości tworzywa i otworzenia patogenom drogi wstępującej do głębszych struktur, co powoduje rozprzestrzenienie się stanów zapalnych. Możemy wtedy zaobserwować silne obrzęki palca, kulawiznę i ropne wypływy.

choroba racic 6

 

 

             

Fot. pochodzI z magazynu top agrar extra Profesjonalna pielęgnacja racic. ISBN 83-917900-6-1

Aby zdiagnozować wrzód podeszwy należy zdjąć cienką warstwę rogu, odsłaniając przebarwienia i zmiany chorobowe. Następnie uciskamy zmienione miejsca, co w przypadku wrzodu podeszwy wywołuje silną reakcję bólową u krowy. Głębokość perforacji wrzodu można ocenić poprzez sondowanie rany, jednakże powinien wykonywać to lekarz weterynarii. Sposób leczenia dobieramy do stopnia zaawansowania choroby. Przy powierzchownych wrzodach, które nie naruszyły tworzywa racicowego, wystarczy wykonanie dokładnej korekcji, usuwając wszystkie zmienione tkanki. Czasami konieczne jest również przyklejenie podkładki, mającej na celu odciążenie osłabionej racicy. Jeżeli dojdzie do wypadnięcia tworzywa, to zwykle go nie usuwany, jednakże w sporadycznych przypadkach należy usunąć je chirurgicznie. Jeżeli z wrzodu wypływa ropa, świadczy to o głębokich zmianach, wtedy też, oprócz korekcji racic, niezbędna jest terapia antybiotykowa. W ekstremalnych przypadkach i takie działania okazują się być niewystarczające.

Zapobieganie powstawania wrzodów podeszwy jest podobne, jak w przypadku pozostałych schorzeń racic. Należy dbać o czystość podłoży w oborach, pamiętać o regularnych kąpielach i korekcji racic. Nie zapominajmy także o zbilansowanych żywieniu swojego stada, gdyż schorzenie to często powstaje w następstwie ochwatu.

NEWSLETTER

 

Zapisz do się do naszego newslettera

i bądź na bieżąco ze wszystkimi 

nowościami i promocjami!

Skontaktuj się z nami

 

Kisielnica 93

18-421 Piątnica Poduchowna

tel: +48 660 204 542

email: sekretariat@meritgen.pl

 

NIP 113 287 97 22

REGON 147416703

facebook_page_plugin